กระดาษถ่ายเอกสาร

รายการสินค้า

การจัดส่ง

?

ผลิตภัณฑ์กระดาษของ บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับการจัดส่งโดยรถขนส่งของทางบริษัทฯ สำหรับสินค้าปกติจะได้รับการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง และภายใน 7 วัน สำหรับสินค้าสั่งพิเศษหลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ปกติจะขนส่งโดยบริษัทขนส่งประจำจังหวัด ภายใน 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง สินค้าของทางบริษัทจะได้รับการบรรจุหรือปกป้องเพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล รับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ โดยยินดีรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า


ตะกร้า  

ว่าง

กระดาษถ่ายเอกสาร สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ